Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Haugaland Brann og Redning IKS

Haugaland brann og redning iks er et samarbeid mellom 8 kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven.
Brannvesenet har en standard organisering med en avdeling for beredskap og en for forebygging. Det er også tilført brannvesenet en avdeling innen logistikk som følge av mange stasjoner og dermed mye utstyr og kjøretøy.
I dag er det nesten 350 ansatte i selskapet med følgende fordeling:

  • Forebyggende: 20 heltidsansatte
  • Beredskap: 9 heltids- og ± 300 deltidsansatte
  • Logistikk: 1,5 stillinger.
  • Adm./ledelse: 5 heltidsansatte

Selskapet har 20 brannstasjoner fordelt på alle kommuner og tettsteder. Innbyggertallet i regionen er 76 000.

Laster...