Arkivplan.no

Arkivdepot

Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA) ivaretek med heimel i § 5-1 arkivdepotoppgåvene til Suldal kommune. Denne delen av arkivplanen er derfor IKA sin del av Suldal kommune sin arkivplan. Til eigenforvaltning bruker IKA bokmål, derfor er denne delen av arkivplanen på bokmål.

Laster...