Arkivplan.no

Arkivserier

Sentralt saksarkiv 2007

Arkivserie:

Sentralt saksarkiv 2007

Daglig ansvar:

Arkivansvarlig sentralarkiv

Arkiv:

 

Journalførende enhet:

Sentralarkivet og etat for helse- og sosialsaker

Innhold:

Korrespondanse/saker emneordnet iht. k-koder. Fra januar 2007 er kun en saksarkiv for hele kommunen.

Tilgang for:

Iht. offentlig regelverk

Ordning:

K-koder

Periode:

Ca. 4 - 6 år

Oppbevaringsmedium:

Elektronisk

Fysisk plassering:

I Sentralarkivet finnes arkivet for de tre siste periodene (1991-1996, 1997-2000, 2001-2006), og papirversjon av dokumentene fra 2007 og fram over, ordnet kronologisk og plassert i arkivesker.

Overføring:

Bortsettingsreol i sentralarkiv etter periodisering. Fjernarkiv etter 8 år (2 perioder oppe).

Kassasjon

Ja

Antall år til kassasjon

Etter regelverk

Type:

Original

Kassasjonshjemmel:

Riksarkivarens bestemmelser om arkivbegrensning og kassasjon av 1987

Merknader:

Sentralt saksarkiv dekker alle enheter i Hå kommune. Det er ikke foretatt kassasjon av papirdokumentasjon som er skannet inn i heleelektronisk arkiv for 2007.

Kommunen går over et nytt sak- og arkivsystem i løpet av 2008/2009.

Produsert i elektronisk system:

Kontor-2000 versjon 5.2b

Godkjent av:

Arkivleder

Dato:

30.11.2007

_

Laster...