?> Suldal kommune / Suldal kommune / IKA Rogaland / Arkivplan - Arkivplan
Arkivplan.no

Suldal kommune

Bilde 008

Bilde 007

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR SULDAL KOMMUNE

FØREMÅL

 Føremålet med arkivplan til Suldal kommune

Arkivplanen gjev bindande retningsliner for handsaming av all informasjon og dokumentasjon i Suldal kommune.

Arkivlova med forskrifter ligg til grunn for retningslinene.

Arkivplanen skal sikra at Suldal kommune ivaretek arkivansvaret sitt etter arkivlovas § 6: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Rådmannen har arkivansvaret

I kommunen er det rådmannen som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1).

Arkivleiar har det daglege ansvaret for arkivtenesta og utarbeidar verksemsdplan.